Filial skatteverket

Filialer | Rättslig vägledning – Skatteverket

Filialer | Rättslig vägledning | Skatteverket

För de utländska företagen gäller civilrättsliga regler, förutom de skatterättsliga, även om företagen inte väljer att registrera filial hos Bolagsverket.

Filialer m.m. | Rättslig vägledning – Skatteverket

Filialer m.m. | Rättslig vägledning | Skatteverket

En filials skattskyldighet för inkomst av näringsverksamhet i Sverige styrs av om den har ett fast driftställe varifrån den bedriver sin affärsverksamhet. En …

Filialer – Rättslig vägledning – Skatteverket

Filialer | Rättslig vägledning | Skatteverket

En filial ska som huvudregel avsluta den löpande bokföringen på samma sätt som gäller för ett svenskt företag av motsvarande slag (14 § första stycket …

Omräkning av filial i utlandet – Rättslig vägledning – Skatteverket

Omräkning av filial i utlandet | Rättslig vägledning | Skatteverket

Det är inte ovanligt att ett svenskt aktiebolag driver verksamhet utomlands i form av en filial. En filial utgör en del av den svenska juridiska personen …

Registrera verksamhet – Skatteverket

Registrera verksamhet | Skatteverket

… fast driftställe i Sverige ska ofta registrera en filial hos Bolagsverket. … Här lämnar du upplysningar till ledning för Skatteverkets registrering.

Här kan du registrera ett utländskt företag för moms, som arbetsgivare och ansöka om att bli godkänd för F-skatt.

Starta och registrera filial – Verksamt.se

24 feb. 2022 — Du ansöker om godkännande för F-skatt i Skatteverkets e-tjänst för utländska företag eller via pappersblankett.

Det utländska företaget ska utse en verkställande direktör att sköta verksamheten i Sverige. Filialen ska anmälas till Bolagsverket.

Filial – Bolagsverket

21 jan. 2020 — Det kan vara bra att kontakta banken, Skatteverket och en redovisningsbyrå innan du bestämmer dig för att starta en filial.

Behöver du registrera en filial? – Bolagsverket

30 sep. 2021 — En registrering hos Skatteverket är inte samma sak som att registrera en filial hos oss på Bolagsverket. Om du registrerat företaget hos …

Filialer i Sverige > redovisningsregler – BFN

18 nov. 2021 — Skatteverket kan besluta om tillstånd att använda annat språk. Valuta. Redovisningsvalutan i filialen ska vara svenska kronor. I utländska …

Den här informationen avser inte finansiella företag. Information för sådana företag finns på Finansinspektionens webbplats.

Ökat fokus på att granska vinstallokering till svenska filialer

7 okt. 2021 — Enligt Skatteverket leder en felaktig vinstallokering till att filialen lämnat oriktig uppgift i deklarationen och att skattetillägg därför ska …

Skatteverket har ett ökat fokus på att utreda utländska bolags vinstallokering till svenska fasta driftställen. I den här artikeln tar vi upp vad du bör tänka på.

Keywords: filial skatteverket