Försäkringskassan ansvarigt statsråd

Socialdepartementet – Regeringen.se

Regeringskansliet föreslår en modern dataskyddsreglering för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslagen ska skapa en teknikneutral lagstiftning som …

Socialförsäkringar – Regeringen.se

Totalt administrerar myndigheten ett 40-tal olika förmånsslag inom socialförsäkringen, och betalar ut mer än 1 miljard kronor per dag. Försäkringskassan.

Försäkringskassan – Wikipedia

för 5 dagar sedan — Om Försäkringskassans uppdrag och om hur myndighetens arbete följs upp. Försäkringskassan arbetar på uppdrag av riksdag och regering.

Försäkringskassans styrning och uppföljning

Försäkringskassans styrning och uppföljning – Försäkringskassan

13 dec. 2022 — Hur avser statsrådet säkerställa att Försäkringskassan har erforderliga resurser och robusta system för att fullfölja sitt uppdrag och …

Här kan du läsa om hur Försäkringskassan styrs och hur myndighetens arbete följs upp. Samt om Försäkringskassans styrning, insynsråd, allmänna ombud, regeringsuppdrag, budget, skrivelser, årsredovisning och remissvar.

Beredskapen vid Försäkringskassan Interpellation 2022/23:80 …

Beredskapen vid Försäkringskassan Interpellation 2022/23:80 Kalle Olsson (S) – Riksdagen

13 dec. 2022 — till Statsrådet Anna Tenje (M). Försäkringskassan har en central funktion såväl i fredstid som i händelse av höjd beredskap eller krig.

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Interpellation 2022/23:80 Beredskapen vid Försäkringskassan

Beredskapen vid Försäkringskassan Interpellationsdebatt 13 december 2022 – Riksdagen

16 mars 2016 — Tidigare chefredaktör och ansvarig utgivare. I dag tjänar ett statsråd 127 000 kronor i månaden, förutom statsministern som har ett arvode …

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Utredare: Föräldraledig minister ska få 114 000 i månaden

Utredare: Föräldraledig minister ska få 114 000 i månaden – Altinget – Allt om politik: altinget.se

Enligt ansvariga statsrådet, socialminister Annika Strandhäll, S, behövde Försäkringskassan få en ny ledning. Regeringens sätt att avsätta Ann-Marie Begler …

Ann-Marie Begler får nytt uppdrag – Publikt

2 maj 2018 — Och eftersom regeringen är ansvarig för vad myndigheterna har för sig … Det statsråd som har det direkta ansvaret för Försäkringskassan, …

Att sparka Begler kan ha varit olagligt – SvD

Att sparka Begler kan ha varit olagligt, skriver Sten Heckscher | SvD Debatt

Våren 2018 meddelade dåvarande socialminister Annika Strandhäll (S) att Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler hade fått sparken.

DEBATT. Det får inte gå till hur som helst när en generaldirektör får sparken. När regeringen missbrukar sina befogenheter riskerar det att äventyra medborgarnas höga ­förtroende för statsförvaltningen, skriver Sten Heckscher.

Turerna kring Försäkringskassan – SvD

Keywords: försäkringskassan ansvarigt statsråd