Försäkringskassan grundades

Socialförsäkringens historia – Försäkringskassan

19 aug. 2022 — 1901 – lagen om ersättning vid olycksfall i arbetet · 1914 – lagen om folkpension · 1948 – barnbidrag · 1955 – allmän sjukförsäkring med …

Här kan du läsa om resan vi har gjort och historien bakom socialförsäkringen.

Om Försäkringskassan

Om Försäkringskassan – Försäkringskassan

Här kan du läsa mer om Försäkringskassan. Om vårt uppdrag, dom lagar och regler som styr vårt arbete, våra publikationer, vår forskning, statistik och …

Här kan du läsa mer om Försäkringskassan. Om vårt uppdrag, dom lagar och regler som styr vårt arbete, våra publikationer, vår forskning, statistik och analys, lediga jobb, årsredovisningar, inköp och upphandlingar.

Försäkringskassan – Wikipedia

Försäkringskassan är en av Sveriges största statliga myndigheter. Myndigheten tillkom 1 januari 2005 genom en sammanslagning av Riksförsäkringsverket och de …

6. Exempel på bemötande (Försäkringskassan)

6. Exempel på bemötande (Försäkringskassan) | Forum för levande historia

Du får sedan reflektera över vad ett bättre bemötande skulle kunna vara. Exempel: Charlie i möte med Försäkringskassan. Du ska nu få lyssna på ett ljuddrama som …

I det här avsnittet får du ta del av ett nytt exempel på hur bemötande av en invånare kan se ut när det inte är tillräckligt bra. Du får sedan reflektera över vad ett bättre bemötande skulle kunna vara. Exempel: Charlie i möte med FörsäkringskassanDu ska nu få lyssna på ett ljuddrama som är ett fiktivt möte mellan en handläggare på Försäkringskassan och en invånare. Mötet är

Dokument & lagar (13 träffar) – Riksdagen

Dokument & lagar – Riksdagen

Styrelsens förslag grundade sig på en granskning som visar att det finns skillnader i Försäkringskassans arbetsskadebedömningar.

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.

Det här är inkomstpensionstillägg – Pensionsmyndigheten

Det här är inkomstpensionstillägg | Pensionsmyndigheten

för 6 dagar sedan — Den baseras främst på storleken på din inkomstgrundade pension, men även på hur många år med pensionsgrundande inkomst du har tjänat in i …

Om du har arbetat ett långt arbetsliv i Sverige men med låg lön kan du ha rätt till inkomstpensionstillägg från 65 år.

RÅ 2009 not 162 – lagen.nu

RÅ 2009 not 162 | lagen.nu

2 nov. 2009 — -Försäkringskassan beslutade den 29 januari 2004 att inte bevilja L.T. … att Försäkringskassans beslut grundade sig på försäkringsläkarens …

Kassakultur i förändring Samspelet mellan organisationskultur …

enskilde individen så stor om något händer. Myndigheten försäkringskassan grundades de facto på självständiga sjukkassor som medborgarna valde att vara.

Försäkringskassans åtgärder för en bättre förvaltning av …

Försäkringskassans åtgärder för en bättre förvaltning av sjukförsäkringen. Delrapport

8 mars 2022 — De föreslagna åtgärderna grundades inte alltid i en tydlig och dokumenterad beskrivning av problemen, vilket ledningen angav att de skulle …

Keywords: försäkringskassan grundades