Nordea dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy – Nordea

Dataskyddspolicy | Nordea

Nordea värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, …

Nordea värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Inom Nordeakoncernen är det Nordea Bank Abp, och/eller de övriga Nordeaföretag som du har en relation med, som är personuppgiftsansvarig. Närmare upplysningar om personuppgiftsansvariga finns på våra webbsidor.

Behandling av personuppgifter och vår dataskyddspolicy

Den här dataskyddspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Inom Nordeakoncernen är det Nordea Bank Abp, och/eller de …

Vi uppdaterar dataskyddspolicyn – Nordea

Dataskyddspolicyn beskriver vilken information om dig som Nordea samlar in och använder, varför vi gör det och utifrån vilken rättslig grund. Policyn beskriver …

Dataskyddsförordningen (GDPR) – Nordea

Dataskyddsförordningen, kallad GDPR efter engelskans “general data protection regulation”, är en ny EU-förordning som ersätter EU:s dataskyddsdirektiv från 1995 …

Dina rättigheter i fråga om dataskydd | Nordea.se

Nordea värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Vår dataskyddspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar …

Dina rättigheter i fråga om dataskydd – Nordea

Vår dataskyddspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Läs mer om hantering av personuppgifter i Nordeas …

Så här behandlar vi dina personuppgifter – Nordea

Allmänna villkor · Dataskyddspolicy · Important information for US Persons · Cookies. © 2022 Nordea Bank Abp, filial i Sverige, Smålandsgatan 17, …

Behandling av personuppgifter | Nordea

invändning mot behandling och tillgång till och rättelse av personuppgifter, samt om kontaktuppgifter och klagomål hänvisas till www.nordea.se/dataskyddspolicy.

Behandling av personuppgifter i mobilbanken – Nordea

För information om Nordeas behandling av personuppgifter i anslutning till … Allmänna villkor · Dataskyddspolicy · Important information for US Persons …

Allmänna villkor – Swish Företag – Nordea

Kunden ska vidarebefordra Bankens dataskyddspolicy till registrerade vars personuppgifter överförs till och behandlas av Banken. orsakats av avbrott eller annan …

Keywords: nordea dataskyddspolicy